Serwisy dla świadczeniodawców

Portal Świadczeniodawcy Portal Publiczny Serwis MUS
Portal Świadczeniodawcy - obsługa Świadczeniodawców, Aptek oraz Realizatorów Sprzętu Ortopedycznego Portal Publiczny - przeglądarka postępowań konkursowych ogłaszanych przez ŁOW NFZ Serwis MUS
SIMP SMPT CLO_WL
SIMP - System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki
SMPT
- System Monitorowania Programów Terapeutycznych
SZOI - Kolejki oczekujących w zakresie świadczeń wysokospecjalistycznych
Portal Personelu - Dystrybucja numerów recept i dostęp do systemu wspierającego procesy elektronicznego potwierdzania zleceń na zaopatrzenie pacjenta w wyroby medyczne
eWUS eZWM DILO
eWUŚ - Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców eZWM - System wspierający procesy elektronicznego potwierdzania zleceń na wyroby medyczne DILO - Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego
ap-kolce ap-kolce ap-pkus
AP-KOLCE - Centralne Kolejki Oczekujących ENDOPROT - Centralna Baza Endoprotezoplastyki AP-PKUŚ - System Obsługi Procesu Koordynowanej Opieki Nad Pacjentem
Witamy w Internetowym Systemie Informacji
Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Łodzi.

Serwis przeznaczony dla podmiotów dokonujących rozliczeń, sprawozdawczości elektronicznej
oraz przekazujących dane do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Kontakt